شرط بندی ورزشی

بازی گلف آموزش و ترفندهای نحوه بازی گلف (بازی با ورق پاسور)

 آموزش نحوه بازی گلف «بازی با ورق پاسور» گلف فقط یک دوره زمینی و توپ نیست – بلکه یک بازی بامزه اسـت کـه میتواند با دو یا چند نفر انجام شود. مانند تعداد زیادی از بازی هاي‌ ورق ؛ مردم تغییرات بیشماری را ایجاد کرده اند. بازی گلف قسمت 1 قوانین 6-کارت 1- از بازیکنان […]

شرط بندی ورزشی

بازی رئیس جمهور | آموزش و نحوه بازی رئیس جمهور (بازی با ورق پاسور)

نحوه بازی رئیس جمهور «بازی با ورق» بازی رئیس جمهور یک بازی با ورق سرگرم کننده و سریع اسـت کـه موقعیت بازیکنان هر دور تغییر میکند. برنده هر دور رئیس جمهور می‌شود در حالی کـه بازنده سوراخ سوراخ اسـت. هنگامی کـه قوانین اساسی را پایین آوردید ؛ ممکن اسـت یکی از تغییرات بسیاری را کـه […]